• 28 let v obodu
  • 6000 produktů skladem
  • Expedice ten samý den
  • Vice o nás

Magatartási kódex

Az OEM Automatic Kft. a nemzetközi OEM csoport tagja. A Svéd anyavállalat által kialakított és követett irányelv szellemében az OEM célja, hogy szoros és hosszú távú kapcsolatokat építsen ki üzleti partnereivel, beszállítóival és ügyfeleivel. Minden OEM-alkalmazott és minden OEM-értékesítő a tetteivel és viselkedésével formálja a csoport jellegét. Tetteikkel és viselkedésükkel ezek az egyének befolyásolják, hogy mások hogyan tekintenek az OEM-re. Ezért az OEM elkötelezett a jelen magatartási kódexben meghatározott elvek és értékek betartására, és nem csak ez az oka annak, hogy az OEM jó hírnévnek örvend az ügyfelek, beszállítók és üzleti partnerek körében.
A dokumentumot az OEM International igazgatótanácsa 2013 decemberében fogadta el. A dokumentum az OEM-csoport ("OEM") valamennyi vállalatára vonatkozó iránymutatásokat tartalmaz.

A kódex az OEM-ek számára iránymutatás arra vonatkozóan, hogy miként folytassák üzleti tevékenységüket, mindig a tisztesség alapelveit követve. A kódex az alkalmazottakra és az értékesítési képviselőkre egyaránt vonatkozik, és nemcsak a belső kapcsolatokban, hanem az üzleti partnerekkel, beszállítókkal és ügyfelekkel való kapcsolatokban is érvényes.

1. Emberi jogok

Az OEM tiszteletben tartja és promótálja a nemzetközileg elfogadott emberi jogok védelmét, és biztosítja, hogy azokkal ne éljenek vissza.

2. Küzdelem a korrupció ellen

Az OEM becsületesség, őszinteség és elszámoltathatóság elveit követi és nem tűri a megvesztegetésben, zsarolásban vagy korrupcióban való bármilyen formában való részvételt.

3. Környezet védelmi szerepvállalás

Az OEM támogatja a környezeti felelősségvállalást, valamint az olyan innovatív termék- és szolgáltatásfejlesztést, amely környezeti és társadalmi előnyökkel jár.

 4. Egyesülési jog

Ahol a helyi és a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, az OEM valamennyi munkavállalója alakíthat egyesületeket vagy csatlakozhat azokhoz, és jogosult kollektív tárgyalásokat folytatni.

5. Kötelező- és kényszermunka

Az OEM-nél nem tűrjük a kényszermunka vagy a kötelező munka semmilyen formáját, és minden munkavállalónak joga van a munkaszerződésében vagy a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezéseknek megfelelően elhagyni a munkaviszonyát.

6. Gyermekmunka

Az OEM teljes mértékben elutasítja a gyermekmunka vagy a gyermekek egyéb kizsákmányolásának minden formáját. Elfogadhatatlan a 15 év alatti személyek vagy a tankötelezettséget nem teljesített személyek foglalkoztatása, valamint a 18 év alatti személyek veszélyes munka végzése.

7. Diszkriminációmenesség

Az OEM alkalmazottai közötti sokszínűséget pozitívnak tekintjük, és senkit sem érhet hátrányos megkülönböztetés faji, bőrszín, nem, szexuális irányultság, nemzeti származás, családi állapot, terhesség, vallás, politikai meggyőződés, etnikai vagy társadalmi származás, társadalmi státusz, életkor, egyesületi tagság vagy fogyatékosság miatt. Az OEM-nél tilos a fizikai vagy lelki zaklatás formájában megnyilvánuló szexuális zaklatás, valamint a megfélemlítés és egyéb fenyegetés.

8. Az elővigyázatosság elve

A fenntarthatóság az OEM egyik kulcsfogalma. Ezért az OEM lehetőség szerint nem használ nem megújuló erőforrásokat. Az OEM az elővigyázatosság elvét követi a környezeti problémákkal kapcsolatban, ami azt jelenti, hogy a fenntartható, megújuló és környezetbarát anyagokat részesíti előnyben a veszélyes anyagokkal szemben.

9. Fogyasztói érdekek

Az OEM betartja a tisztességes kereskedelemre, a piacra és a reklámra vonatkozó szabályokat a vevőkkel való kapcsolattartás során. Az OEM azt is biztosítja, hogy a szállított áruk és szolgáltatások megfelelnek minden jogi szabványnak és követelménynek.

10. A verseny védelme

Az OEM minden üzleti tevékenységét az alkalmazandó törvényeknek és rendeleteknek megfelelően végzi, és tartózkodik minden versenyellenes megállapodástól.

Belső bejelentő szolgálat

Az OEM-csoport törekszik a nyitott üzleti környezet és a magas szintű üzleti etika fenntartására. A belső bejelentő szolgálat lehetőséget biztosít az etikai magatartási irányelveinktől való feltételezett eltérések bejelentésére. Azt akarjuk tenni, ami helyes - a belső bejelentő szolgálatunkon keresztül.

Műszaki tanácsadás
TamásSzalai Tamás

Logisztikai és marketing koordinátor

+36 20 393 30 34

E-mail küldése E-mail küldése

Ügyfélszolgálat

Hívjon minket bátran ha kérdése van.

phone (+36) 23 880 895

E-mail E-mail

comments Chat